sztuki walki

Kobudo, sztuka użycia broni z Okinawy

Japońska wyspa Okinawa to miejsce narodzin wielu imponujących skutecznością stylów walki. Kobudo, to styl stworzony jeszcze w starożytności, do dziś mistrzowsko opanowany jedynie przez rdzennych mieszkańców Okinawy, którzy na szczęście bez problemów dzielą się swoją wiedzą. Omawiana sztuka walki przewiduje starcia z użyciem wielu różnorodnych rodzajów broni, przez co wymaga od adeptów ogromnego skupienia i opanowania.

kobudo

Kobudo zostało stworzone przez samurajski ród Matayoshi. Shinchin Matayoshi stał się pierwszym przedstawicielem szkoły tego stylu, z kolei jego potomkowie poświęcili życie dla kształtowania i doskonalenia technik okinawskiej sztuki wojennej. W wolnym tłumaczeniu nazwę Kobudo można rozumieć jako dawne style walki. Sztuka zakłada jak najwprawniejsze posługiwanie się bardzo różnorodnymi rodzajami broni, które obejmują także prymitywne narzędzia używane przez japońskich chłopów. Szkolenie samoobrony miało zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom wyspy Okinawy. Bronie, których używa się w technikach Kobudo to między innymi: Bo (niemal dwumetrowy kij), Sai (trójząb), Nunchaku, Eku (wiosło), Kama (sierp), Kue (łopata) oraz wiele innych, znajdujących się akurat pod ręką ucznia przedmiotów.

Tak rozległa kolekcja zastosowanych broni sprawiła, że Kobudo stało się niesamowicie kompletną sztuką walki, pozwalającą na efektywną samoobronę w każdych warunkach i z wykorzystaniem wszystkich dostępnych pod ręką przedmiotów. Wspomniany ród Matayoshi został najważniejszym przedstawicielem tej sztuki walki po tym, gdy mistrz Shinko zdobył sobie uznanie cesarza Japonii swoim widowiskowym pokazem na dworze władcy. Szkoła Matayoshi została nagrodzona wielką popularnością, własnym symbolem oraz renomą, która nadała jej tytuł najlepszego miejsca do nauki Okinawskiego Kobudo.

Trening Kobudo to głównie intensywne ćwiczenia, mające wyrobić u adepta tej sztuki pewne wzorce ruchowe. Praktyka stylu jest wzbogacona także o rozbudowane układy ruchów oraz tzw. Bunkai, czyli po prostu swego rodzaju walki sparingowe. Każde starcie jest jednak zwykle zaplanowane, gdyż bronie używane przez adeptów Kobudo potrafią wyrządzić ogromne szkody. Właśnie z tego powodu od ćwiczących wymaga się nieustannego skupienia i koncentracji. W użyciu są też pozbawione zabójczych cech narzędzia, które pozwalają na bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne starcia.